<img src="prawa/atlantyda.jpg" alt="Atlantyda - Prawa Murphego, cytaty i złote myśli znanych ludzi, anegdoty sławnych ludzi, bramka IRC, hasła z murów, warcaby online, www" border="0" width="760" height="200" id="warcabyimg" />

Sentencje łacińskie


193. Nulla aetas ad discendum sera. - dosł. Żaden wiek (nie jest) do nauki zbyt póĽny.

194. Nulla dies sine linea - ani dnia bez linii.

195. Nulla est medicina sine lingua Latina - niczym jest medycyna bez jezyka łacińskiego.

196. Nulla regula sine exceptione - nie ma reguły bez wyjątku.

197. Nulla res tam necessaria est quam medicina.

198. Nullum crimen sine lege - nie ma przestępstwa bez prawa (przepisu) (co nie zostało zabronione, jest dozwolone)

199. Nec locus ubi Troia - nie ma śladu gdzie była Troja.

200. O quam salubre, quam iucundum et suave est sedere in solitudine et tacere et loqui cum Deo - o jak zbawiennie, jak słodko i przyjemnie jest siedzieć w ciszy i milczeć i rozmawiać z Bogiem!

201. O, sancta simplicitas! - o, święta naiwności! (Jan Hus)

203. O tempora! O mores! - o czasy! O obyczaje! (Cyceron, In Catilinam I, 1)

204. Oculi plus vident quam oculus - oczy widzą więcej niż oko.

205. Odi profanum vulgus et arceo - gardzę nieoświeconym tłumem i trzymam się z dala (Horacy)

206. Omnes homines sibi sanitatem cupiunt, saepe autem omnia, quae valetudini contraria sunt, faciunt - wszyscy życzą sobie zdrowia, ale często robią to, co zdrowiu szkodzi.

207. Omne trinum perfectum - wszystko co potrójne (jest) doskonałe.

208. Omnia mea mecum porto - wszystko co moje noszę ze sobą.

209. Omnium artium medicina nobilissima est.

210. Optimum medicamentum quies est - najlepszym lekarstwem jest spokój.

211. Ora pro nobis - módl się za nami.

212. Ora et labora - módl się i pracuj.

213. Pater noster - Ojcze nasz.

214. Pax melior est quam iustissimum bellum - pokój jest lepszy od najsłuszniejszej wojny.

215. Pecunia non olet - pieniądz nie śmierdzi (Wespazjan wg Swetoniusza Ves. 23, 3)

216. Pereant qui ante nos nostra dixerunt - niech przepadną ci, którzy nasze mądres myśli wypowiedzieli przed nami.

217. Per aspera ad astra - przez ciernie do gwiazd (przez cierpienie, trudy do sukcesu)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] następna
Atlantyda - ustaw jako stronę startową Atlantyda - login i hasłoAtlantyda - kontakt

Copyright © 2003 - 2006 ATLANTYDA.TU15.COM
Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Galeria sztuki - malarstwo, obrazy olejne, pastele, akwarele, rysunki, portrety, grafiki