<img src="prawa/atlantyda.jpg" alt="Atlantyda - Prawa Murphego, cytaty i złote myśli znanych ludzi, anegdoty sławnych ludzi, bramka IRC, hasła z murów, warcaby online, www" border="0" width="760" height="200" id="warcabyimg" />

Sentencje łacińskie


145. Hodie mihi, cras tibi - dziś mi, jutro tobie.

146. Hominis est errare, insipientis in errore perseverare. - rzeczą ludzką jest błądzić, rzeczą głupców jest trwać w błędzie.

147. Homo doctus in se semper divitias habet. - człowiek wykształcony w sobie zawsze bogactwo ma.

148. Homo homini lupus est - człowiek człowiekowi wilkiem.

149. Homo homini deus est - człowiek człowiekowi bogiem.

150. Homo sum, et nil humanum a me alienum esse puto - człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. (Terencjusz)

151. Historiam nescire hoc est semper puerum esse - Kto nie zna historii ten jest zawsze dzieckiem.

152. Homines soli animalium non sitientes, bibimus - My ludzie jedyni ze stworzeń nie pragnąc, pijemy.

153. Iacta alea est! - kości zostały rzucone! (wg. Swetoniusza, słowa Juliusza Cezara przekraczającego Rubikon; synonim podjęcia nieodwracalnej decyzji)

154. Ibi patria, ubi bene - tam ojczyzna gdzie dobrze (parafraza z Rozmów tuskulańskich Cycerona)

155. Ignorantia iuris nocet - nieznajomość prawa szkodzi.

156. Ignorantia legis excusat neminem - nieznajomość prawa nikogo nie tłumaczy (nie można zasłaniać się nieznajomością przepisów)

157. In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro. - wszędzie spokoju szukałem i nie znalazłem nigdzie, jak tylko w kątku z książką.

158. In vino veritas, in aqua sanitas - w winie prawda, w wodzie zdrowie.

159. Inter arma silent leges - wśród szczęku oręża milczą prawa.

160. Inter arma silent Musae - wśród szczęku broni milczą muzy.

161. Is fecit, cui prodest - ten uczynił, czyja korzyść (ten jest sprawcą przestępstwa, komu przyniosło korzyść)

162. Labor omnia vicit - praca wszystko zwycięża.

163. Legant prius et postea despiciant - niech najpierw przeczytają, a potem lekceważą (a nie odwrotnie)

164. Lex retro non agit - prawo nie działa wstecz (nie podlega karze czyn, który nie był jeszcze zabroniony, gdy go popełniono)

165. Littera docet, littera nocet - słowo uczy, słowo szkodzi.

166. Macte animo, iuvenis! - bądĽ mężny, młodzieńcze!

167. Magna di curant, parva neglegunt - o wielkie rzeczy bogowie się troszczą, o małe nie dbają.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] następna
Atlantyda - ustaw jako stronę startową Atlantyda - login i hasłoAtlantyda - kontakt

Copyright © 2003 - 2006 ATLANTYDA.TU15.COM
Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.