<img src="prawa/atlantyda.jpg" alt="Atlantyda - Prawa Murphego, cytaty i złote myśli znanych ludzi, anegdoty sławnych ludzi, bramka IRC, hasła z murów, warcaby online, www" border="0" width="760" height="200" id="warcabyimg" />

Sentencje łacińskie


98. Consuetudinis vis magna est - wielka jest siła przyzwyczajenia.

99. Consuetudo altera natura est - przyzwyczajenie jest drugą naturą.

100. Contraria contrariis curantur.

101. Contra vim mortis non est medicamen in hortis - przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach (na śmierć nie ma lekarstwa)

102. Credo ut intelligam - wierzę, aby rozumieć (św. Anzelm z Canterbury), zasada ta stała się podstawą scholastyki.

103. Cuius regio eius religio - czyja władza, tego religia.

104. Cura, ut valeas! - bądĽ zdrów (standardowa rzymska formuła pożegnania)

105. Damnant quod non intelligunt - potępiają, czego nie rozumieją.

106. De gustibus non est disputandum - o smakach się nie dyskutuje.

107. De mortuis nihil nisi bene - o zmarłych dobrze albo wcale (mówić)

108. De te fabula narratur - o tobie mówi bajka.

109. Dictum sapienti sat (est) - powiedziane mądremu wystarczy (polskie: Mądrej głowie dość dwie słowie)

110. Divide et impera - dziel i rządĽ.

111. Do ut des - daję, abyś dał (tzw. zasada wzajemności)

112. Docendo discimus - nauczając, uczymy się.

113. Donec eris felix, multos numerabis amicos, tempora si fuernit nubila solus eris. - dopóki będziesz szczęśliwy będziesz liczył (miał) wielu przyjaciół, gdy przyjdą czasy pochmurne (złe) będziesz sam. (Owidiusz)

114. Dulce et decorum est pro patria mori - słodko i zaszczytnie jest umierać za ojczyznę (Horacy, Pieśni)

115. Dum spiro, spero - póki oddycham, mam nadzieję (póty żywota póki nadzieji)

116. Dura necessitas - twarda konieczność.

117. Dura lex, sed lex - twarde prawo, ale prawo.

118. Ecce homo - oto człowiek (słowa Piłata o Chrystusie)

119. E fructu arbor cognoscitur - drzewo rozpoznaje się po owocu.

120. E pluribus unum - z wielu jeden - motto USA od 1776 roku.

121. Epistola (enim) non erubescit - (Ponieważ) list się nie rumieni (Cyceron, Listy)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] następna
Atlantyda - ustaw jako stronę startową Atlantyda - login i hasłoAtlantyda - kontakt

Copyright © 2003 - 2009 ATLANTYDA.TU15.COM
Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.