<img src="prawa/atlantyda.jpg" alt="Atlantyda - Prawa Murphego, cytaty i złote myśli znanych ludzi, anegdoty sławnych ludzi, bramka IRC, hasła z murów, warcaby online, www" border="0" width="760" height="200" id="warcabyimg" />

Sentencje łacińskie


74. Aut Caesar, aut nihil - wszystko albo nic (dosł. "być" Cezarem albo nikim)

75. Auri sacra fames - przeklęta żądza złota (Wergiliusz)

76. Aut bibat, aut abeat - niech albo pije, albo wychodzi.

77. Aurea mediocritas - złoty środek.

78. Barba non facit philosophum - broda mędrcem nie czyni.

79. Beatus, qui prodest, quibus potest- szczęśliwy, kto pomaga, komu może.

80. Beatus, qui tenet - szczęśliwy kto rozumie; w "Zemście" dosłownie: "Szczęśliwy, kto trzyma (mieszek złota w ręku").

81. Bene dignoscitur, bene curatur - dobra diagnoza podstawą dobrego leczenia.

82. Bene olet, qui nihil olet - dobrze pachnie, kto niczym nie pachnie (wg Cycerona, Att. II, 1, 1)

83. Bis dat, qui cito dat - kto szybko daje, dwa razy daje.

84. Bona diagnosis, bona curatio - dobra diagnoza dobre leczenie.

85. Bona valetudo melior est quam maximae divitiae - Dobry stan zdrowia jest lepszy niż największe bogactwo.

86. Caeca invidia est - zazdrość jest ślepa.

87. Carpe diem quam minimum credula postero - chwytaj dzień (korzystaj z chwili), jak najmniej ufając przyszłości (Horacy)

88. Carta non erubescit - papier się nie rumieni (ze wstydu; papier jest cierpliwy) Zob. epistola non erubescit.

89. Cave me, Domine, ab amico, ab inimico vero me ipse cavebo - Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.

90. Cedant arma togae! - niech oręż ustąpi przed togą! (Cycero)

91. Ceterum censeo Karthaginem esse delendam - Poza tym uważam, że Kartaginę należy zniszczyć.

92. Cibi condimentum est fames - najlepszą przyprawą jest głód.

93. Cogitationis poenam nemo patitur. - za myśli kary nikt nie ponosi.

94. Cogitationum poenam nemo luit.

95. Cogito ergo sum - myślę więc jestem Kartezjusz.

96. Concordia civium murus urbium - zgoda obywateli, to mur obronny miast.

97. Conflabunt gladios suos in vomeres - przekują miecze swe na lemiesze.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] następna
Atlantyda - ustaw jako stronę startową Atlantyda - login i hasłoAtlantyda - kontakt

Copyright © 2003 - 2009 ATLANTYDA.TU15.COM
Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.