<img src="prawa/atlantyda.jpg" alt="Atlantyda - Prawa Murphego, cytaty i złote myśli znanych ludzi, anegdoty sławnych ludzi, bramka IRC, hasła z murów, warcaby online, www" border="0" width="760" height="200" id="warcabyimg" />

Sentencje łacińskie


49. Ave, Caesar, morituri te salutant - witaj Cezarze, mający umrzeć pozdrawiają cię (słowa, którymi gladiatorzy rzymscy pozdrawiali Cezara wkraczając na arenę)

50. Animus est, qui dívites facit - to dusza czyni ludzi bogatymi.

51. Ante pilos sapis - mądrzysz się, zanim posiadłeś uwłosienie (jajko chce być mądrzejsze od kury)

52. A pedibus usque ad caput - od stóp do głów.

53. Apage, Satanas! - odejdĽ Szatanie!

54. Arbiter elegantiarum - znawca dobrego smaku (esteta)

55. Arcus nimium tensus rumpitur - łuk zbytnio naciągnięty pęka.

56. Ardua prima via est - początki są trudne.

57. Argumentum baculinum - argument kija.

58. Aristoteles non semper Aristoteles - Arystoteles nie zawsze jest Arystotelesem.

59. Ars longa, vita brevis - sztuka długotrwała, życie krótkie.

60. Ars non habet osorem nisi ignorantem - sztuka nie ma wroga, chyba w ignorancie.

61. Arte et Marte - sztuką i orężem.

62. Asinus ad lyram - osioł przy lirze (pol. pasuje jak wół do karety)

63. Asinus asinorum in saecula saeculorum - głupiec nad głupcami po wiek wieków.

64. Asinus asinum fricat - osioł osła liże (o pochlebstwach)

65. Asinus in tegulis - osioł na dachu (zła wróżba)

66. Audaces fortuna adiuvat - Odważnym szczęście sprzyja.

67. Audendum est: fortes adiuvat ipsa Venus - trzeba mieć odwagę: dzielnym sprzyja sama 68. Wenus (Owidiusz)

69. Audentem forsque Venusque iuvat - odważnym sprzyja okazja i Wenus.

70. Audi multa, dic pauca - słuchaj dużo, mów niewiele.

71. Áudi, vide, tace, si vis vivere in pace - słuchaj, patrz, milcz, jeśli chcesz żyć w spokoju.

72. Audiatur et altera pars - niech będzie wysłuchana i druga strona.

73. Aurea dicta - złote słowa.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] następna
Atlantyda - ustaw jako stronę startową Atlantyda - login i hasłoAtlantyda - kontakt

Copyright © 2003 - 2009 ATLANTYDA.TU15.COM
Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.