<img src="prawa/atlantyda.jpg" alt="Atlantyda - Prawa Murphego, cytaty i złote myśli znanych ludzi, anegdoty sławnych ludzi, bramka IRC, hasła z murów, warcaby online, www" border="0" width="760" height="200" id="warcabyimg" />

Sentencje łacińskie


25. Adversus stímulum calcitrare - Przeciw kosturowi wierzgać.

26. Aegroto dum anima est, spes esse dicitur - dopóki chory oddycha, jest nadzieja.

27. Aequam memento rebus in arduis servare mentem - pamiętaj o zachowaniu równowagi w trudnej sytuacji (Horacy)

28. Alea iacta est! - kości zostały rzucone! (zobacz Iacta alea est)

29. Aliena nobis, nostra plus aliis placent - cudze bardziej podoba się nam, nasze innym.

30. Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. - dosł. Cudze błędy na oku/widoku mamy, z tyłu nasze są.

31. Alii sementem faciunt, alii metunt - kto inny sieje, kto inny zbiera.

32. Aliud est celare, aliud tacere - co innego jest ukryć, co innego przemilczeć.

33. Alter alterum docet - jeden uczy drugiego.

34. Alteri vivas oportet, si vis Tibi vivere - musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć dla siebie.

35. Ama nos et vale - kochaj nas i żegnaj.

36. Amantium irae amoris integratio - kłótnie kochanków umacniają ich miłość (Terencjusz)

37. Amici, diem perdidi - przyjaciele, straciłem dzień (nie zrobiłem nic dobrego)

38. Amicus certus in re incerta cernitur - (dosł.) Przyjaciel pewny, prawdziwy w rzeczy niepewnej jest poznawany.

39. Amicus optima vitae possessio - przyjaciel to największy skarb w życiu.

40. Amicus Plato, sed magis amica (est) veritas - przyjacielem (mi) Platon, lecz większą przyjaciółką (jest) prawda (z Arystotelesa)

41. Amicus rara avis est - przyjaciel to (jak) biały kruk (rzadko się przydarza)

42. Amor omnibus idem- miłość dla wszystkich jednaka.

43. Amor patriae nostra lex - miłośc ojczyzny naszym prawem.

44. Amor vincit omnia - miłość wszystko zwycięża.

45. Amore, more, ore, re iunguntur amicitiae - przyjaĽń zawiązuje się z miłości, zwyczaju, wyglądu, czynu.

46. Anima vilis - podła dusza.

47. Animus aeger semper errat - chory umysł zawsze błądzi.

48. Aurea mediocritas - złoty środek, najlepsza droga pomiędzy skrajnymi sytuacjami.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] następna
Atlantyda - ustaw jako stronę startową Atlantyda - login i hasłoAtlantyda - kontakt

Copyright © 2003 - 2009 ATLANTYDA.TU15.COM
Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.