<img src="prawa/atlantyda.jpg" alt="Atlantyda - Prawa Murphego, cytaty i złote myśli znanych ludzi, anegdoty sławnych ludzi, bramka IRC, hasła z murów, warcaby online, www" border="0" width="760" height="200" id="warcabyimg" />

Sentencje łacińskie


289. Usus magister est optimus - doświadczenie jest najlepszym nauczycielem, Cyceron.

290. Ut ameris, amabilis esto - jeśli chcesz być kochanym, bądĽ godny miłości.

291. Ut sementem feceris, ita metes. - jak zasiew czynisz, tak zbierzesz.

292. Ut sis nocte levis, sit tibi cena brevis! - abyś był lekki w nocy, krótko jedz.

293. Vade mecum! - dosłownie: chodĽ ze mną (postępuj jak wskazano - nazwa poradników)

294. Vae victis - biada zwyciężonym (porównaj gloria victis)

295. Vale et me ama - żegnaj i kochaj mnie (forma zakończenia listu)

296. Vanitas vanitatum et omnia vanitas - marnośc nad marnościami i wszystko marność.

297. Veni, vidi, vici - przyszedłem, zobaczyłem, zwyciężyłem (wg Plutarcha słowa Juliusza Cezara po zwycięstwie nad Farnacesem, królem Pontu)

298. Verba docent, exempla trahunt - słowa uczą, przykłady pociągają (skłaniają do naśladowania)

299. Verba volant, scripta manent - słowa ulatują, pisma pozostają.

300. Veritas temporis filia est - prawda jest córką czasu (z czasem wszystko wychodzi na jaw; wg Gelliusza XII, 11, 7 "słowa któregoś z dawnych poetów, którego nazwisko mi teraz wyleciało z pamięci")

301. Vestigia terrent - ślady odstraszają (a więc nie wchodĽmy do jaskini, jeżeli widać tylko ślady wchodzących)

302. Video lupum - widzę wilka (polskie: O wilku mowa, a wilk tuż)

303. Video meliora proboque, deteriora sequor - widzę lepsze i pochwalam, ale idę za gorszym.

304. Virtuti militari. - męstwu żołnierskiemu.

305. Volenti non fit iniuria - chcącemu nie dzieje się krzywda.

306. Vox populi, vox Dei - głos ludu, to głos Boga (Alkuin - ok. 735 - 804)

307. Vulnerant omnes, ultima necat. - ranią wszystkie, ostatnia zabija (o godzinach; napis na zegarze)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
Atlantyda - ustaw jako stronę startową Atlantyda - login i hasłoAtlantyda - kontakt

Copyright © 2003 - 2009 ATLANTYDA.TU15.COM
Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.