<img src="prawa/atlantyda.jpg" alt="Atlantyda - Prawa Murphego, cytaty i złote myśli znanych ludzi, anegdoty sławnych ludzi, bramka IRC, hasła z murów, warcaby online, www" border="0" width="760" height="200" id="warcabyimg" />

Sentencje łacińskie


265. Semper paratus - zawsze gotowy.

266. Sero venientibus ossa - kości (zostają) dla tych, którzy przychodzą za póĽno (na ucztę); kto póĽno przychodzi, ten sam sobie szkodzi.

267. Si tacuisses, philosophus mansisses - gdybyś milczał, byłbyś filozofem (a tak odezwaniem się ujawniłeś głupotę)

268. Si vis pacem, para iustitiam - chcesz pokoju, czyń sprawiedliwość.

269. Si vis pacem, para bellum - jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny.

270. Sibi omino similis

271. Sic transit gloria mundi - tak przemija chwała tego świata.

272. Simila similibus curantur - podobne leczy się podobnym (zasada medycyny ludowej: czymżeś się struł, tym się lecz)

273. Sine labore non erit panis in ore - bez pracy nie będzie chleba w ustach (polskie: Bez pracy nie ma kołaczy)

274. Sine ira et studio - bez gniewu i namiętności (Tacyt, Roczniki - zapewnienie o bezstronności autora)

275. Sit tibi terra levis. - dosł. Niechaj tobie ziemia lekka (będzie).

276. Sursum corda! - w górę serca!

277. Solus contra omnes - sam przeciw wszystkim.

278. Tabula rasa - czysta tablica.

279. Talis pater, talis flius - Jaki ojciec, taki syn.

280. Tarde venientibus ossa - dosł. Dla leniwie przychodzących kości (zostają)

281. Tempora mutantur et nos mutamur in illis - czasy się zmieniają, a my zmieniamy się wraz z nimi.

282. Tertius gaudens - trzeci się cieszy (polskie: gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta)

283. Tres faciunt collegium - trzech tworzy zebranie (zwyczajowe i prawne minimum do założenia związku, rozpoczęcia obrad)

284. Treuga Dei - rozejm Boży.

285. Totus Tuus - Cały Twój.

286. Ubi concordia, ibi victoria - gdzie zgoda, tam zwycięstwo.

287. Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia - gdzie ty Gajuszem, tam ja Gają (starożytna formuła ślubna wypowiadana przez pannę młodą)

288. Unum castigabis, centum emendabis - jednego zganisz, a stu (tym) naprawisz.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] następna
Atlantyda - ustaw jako stronę startową Atlantyda - login i hasłoAtlantyda - kontakt

Copyright © 2003 - 2009 ATLANTYDA.TU15.COM
Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.