<img src="prawa/atlantyda.jpg" alt="Atlantyda - Prawa Murphego, cytaty i złote myśli znanych ludzi, anegdoty sławnych ludzi, bramka IRC, hasła z murów, warcaby online, www" border="0" width="760" height="200" id="warcabyimg" />

Sentencje łacińskie


242. Quicquid Latine dictum sit, altum videtur - cokolwiek powiesz po łacinie brzmi mądrze.

243. Quicquid discis, tibi discis - czegokolwiek się uczysz, uczysz się dla siebie.

244. Quo vadis Domine - dokad zmierzasz panie?

245. Quod licet Iovi, non licet bovi - Co przystoi Jowiszowi, nie przystoi wołu (polskie: "co wolno wojewodzie...")

246. Quod medicina aliis, aliis est acre venenum - co dla jednych jest lekarstwem, dla innych jest straszną trucizną.

247. Quot capita, tot sententiae - ile głów, tyle zdań.

248. Rediit ad plures - dołączył do licznych, do większości (tj. umarł)

249. Rem tene, verba sequentur - rzecz trzymaj (trzymaj się tematu), słowa nadążą za nim (Kato Starszy)

250. Requestat in pace (R.I.P) - niech spoczywa w pokoju (napis na nagrobkach)

251. Repetitio est mater studiorum - powtarzanie jest matką nauki (uczenia się)

252. Romanus sedendo vincit - Rzymianin siedząc zwycięża.

253. Saepe est etiam sub palliolo sordido sapientia. - często jest tak, że pod płaszczem ubogim mądrość się skrywa.

254. Saepe morborum gravium exitus incerti sunt - jak się zakończy ciężka choroba jest często niepewne (mimo, że pacjent ciężko choruje, zawsze może wyzdrowieć)

255. Salus aegroti suprema lex esto - zdrowie chorego najwyższym prawem.

256. Salus populi suprema lex esto - dobro ludu najwyższym prawem.

257. Salus rei publicae suprema lex esto - dobro republiki najwyższym prawem (Cyceron)

258. Sapienti sat - mądrej głowie dość dwie słowie (zob. Dictum sapienti sat)

259. Sapienta ars vivendi putanda est - mądrość należy uważać za sztukę życia.

260. Sapere aude - odważ się być mądrym (Horacy)

261. Scientiae radices amarae, fructus dulces - Wiedzy korzenie niemiłe, owoc słodki.

262. Scio me nihil scire - wiem, że nic nie wiem.

263. Scribere scribendo, dicendo dicere disces - pisać uczysz się pisząc, mowy - mówiąc.

264. Semper in altum - zawsze wzwyż.

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] następna
Atlantyda - ustaw jako stronę startową Atlantyda - login i hasłoAtlantyda - kontakt

Copyright © 2003 - 2009 ATLANTYDA.TU15.COM
Wszystkie elementy graficzne, zdjęcia i teksty są chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.